Silnice.cz s.r.o. » ISM (INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU)

ISM (INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU)

Naše firma má zaveden integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001: 2008

Vedení společnosti SILNICE.CZ s. r. o. stanovilo a vyhlásilo Politiku ISM, která je vytvořena v souladu s posláním a záměry společnosti.

Politikou ISM společnost SILNICE.CZ s. r. o. vyjadřuje základní priority jak ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům, tak také vztah ke svým zaměstnancům a dále snahu svou činností co nejméně zatěžovat životní prostředí. Základní snahou je případné negativní dopady činností minimalizovat a zaměřit se na ochranu bezpečnosti a zdraví jak svých zaměstnanců, tak i dalších zainteresovaných stran.