Silnice.cz s.r.o. » Činnost » Velké stavby » Oprava a výstavba propustků a svodidel

Oprava a výstavba propustků a svodidel

Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod náspem. Propustky jsou většinou používány pro vedení malého vodního toku, například potoku, či pro migraci drobných živočichů pod železniční tratí, silnicí či jinou stavbou.