Silnice.cz s.r.o. » Činnost

Naše činnost

- výstavba komunikací
- recyklace komunikací
- provádění nátěrů
- opravy komunikace tryskovou metodou
- prořezávání mrazových trhlin, pracovních spar a zalévání speciální asfaltovou zálivkou
- výstavby a opravy propustků, svodidel obrub a chodníků
- výšková úprava dešťových vpustí, revizních šachet, vodních a plynových uzávěrů a ostatních inženýrských sítí
- instalace vodorovného a svislého dopravního značení

Ke všem činnostem poskytujeme poradenské a konzultační služby zdarma.