Silnice.cz s.r.o. » Certifikáty

Certifikáty

Společnost SILNICE.CZ s. r. o. je držitelem následujících certifikátů:
 

Certifikát TDS 46-2022 pro SCZ ČSN EN ISO 14001-2016
(zobrazit certifikát)


Certifikát TDS 64-2020 pro SCZ ČSN ISO 45001-2018
(zobrazit certifikát)


Certifikát ČTDS 10-2022 pro SCZ ČSN EN ISO 9001-2016
(zobrazit certifikát)


Certifikát Systému jakosti v oboru pozemních komunikacích
(zobrazit certifikát)


Politika ISM
(zobrazit certifikát)


Bezpečnostní list - Emulze 2016
(zobrazit certifikát)


Prohlášení o vlastnostech - Emulze
(zobrazit prohlášení)


Osvědčení o shodě řízení výroby
(zobrazit osvědčení)


Závěrečný protokol o dohledu nad řízením výroby
(zobrazit zprávu)


Certifikát prověřená společnost
(zobrazit certifikát)